Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

ALTÖTTING (Altiotingas, Dievo Motina, Malonių Pilnoji)

clipboard01.jpgVokietijoje yra dvi svarbios Marijos šventovės: Altiotinge, Bavarijoje, ir Kevelaeryje, netoli sienos su Olandija. Altiotinge Marijos kultas prasidėjo IX a. Šventovės pavadinimas siejamas su 1489 m. įvykusiu stebuklu, kai buvo išgelbėtas Dievo Motinos pagalbos šaukęsis skęstantis vaikas. Šventovėje garsi juoda Švč. Mergelės Marijos statula su Kūdikiu.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šią šventovę 1980 m. lapkričio 18 d. piligriminės kelionės metu.

Šventovės atlaidai švenčiami rugpjūčio 15 d. clipboard03.jpg

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai