Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Koplyčios išorė

_dsf0520a.jpg

Koplyčia - tai beveik kvadratinio plano (7x7 m), 1829 m. įgavęs vėlyvojo klasicizmo stilių, dviejų aukštų pastatas. Dviejų tarpsnių fasadas su trikampiu frontonu, puošiamu Apvaizdos akis (Dievo globos simbolis), primena triumfo arką.

 

Frontone įrašyta lotyniškai Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina), žemiau - Sub tuum praesidium confugimus (Tavo apgynimo _dsf0509.jpgšaukiamės). Iš pradžių čia būta užrašo lenkų kalba, tačiau, pralaimėjus 1863 m. sukilimui, jis, caro administracijos spaudimu, pakeistas lotynišku. 1933 m. sugrąžintas lenkiškasis, tačiau šiandien regime vėl grįžus lotyniškąjį - visuotinės Bažnyčios kalba, skirta visiems tikintiesiems.

 

 

 

 

 

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai