Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aušros vartų bokštas

Tai masyvus, stačiakampis statinys su penkiomis šaudymo angomis. Įėjimo arka turėjo dvigubus vartus - ir pakeliamus, ir paprastai uždaromus. Bokšto mūrasb2.jpg gotikinis (2-2,6 m storio), tik puošniojo atiko (viršutinės pastato dalies) - renesansinis.

b3.jpg      Šiaurės renesanso stiliaus atikas bokšto viršuje pristatytas veikiausiai XVII a. pradžioje, galbūt atstatinėjant vartus po 1610 m. gaisro. Fasadinės kompozicijos centre - dviejų mitologinių būtybių - grifų -  laikomas Vyčio herbas. Krikščioniškoje simbolikoje ši iš dangaus ir žemės viešpataujančių gyvūnų sudaryta būtybė yra Kristaus, Visatos Valdovo, įvaizdis. Turbūt neatsitiktinai jie stovi virš nišos, kurioje buvo pakabintas paveikslas, vaizduojantis Pasaulio Išganytoją - Kristų. Po atiko karnizu matyti Hermio (Merkurijaus) galvutė.

    Po atiku, antrojo aukšto nišoje yra nutapytas Pasaulio Išganytojas. Ši freska veikiausiai XVIII a. pakeitė tenc1.jpg kabėjusį ant lentų tapytą to paties siužeto paveikslą. Viešpačiui iš dešinės pavaizduotas šv. Kazimieras; kairėje - atrodo, Vilniaus katedros globėjas šv. Stanislovas.

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui. 

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai