Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Koplyčia

tomas - ausros vartai is lektuvo.jpg    Dievo Motinos koplyčia įrengta XVI a. pastatytame Aušros vartų gynybiniame bokšte. Iki koplyčios atsiradimo 1671 m. Švč. M. Marijos paveikslas kabojo nedidelėje vidinės vartų pusės nišoje. Nuo sniego ir lietaus paveikslą saugojo langinės ar durelės, sudarančios beveikb5.jpg kvadratinį stačiakampį. Prieš jas buvo nedidelis prieangėlis, į kurį vedė tiesūs ir siauri laiptai, kad aukojusieji žmonės galėtų čia uždegti lempeles. Vartuose iškabinti Dievo Motinos paveikslai buvo katalikiškų Europos miestų paprotys. c2.jpg

   Išorinės sienos nišoje kaip pora Dievo Motinos paveikslui kabėjo Pasaulio Išganytojo paveikslas, vėliau laikytas basųjų karmelitų vienuolyne, paskui - Vilniaus katedroje. Sovietų valdžios nusavintas, buvo perduotas Lietuvos dailės muziejui, kur jis yra ir dabar. 

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.


lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai