Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros vartų koplyčią aptarnaujantys kunigai

Klebonas/rektorius mons. Kęstutis Latoža 1963 12 01*1992 04 05*2015 07 01

Vikaras kun. Ronald Kuzmickas  1987 04 19*2013 04 20*2018 06 13

Rezidentas bažn. t. dr. Vytautas Brilius 1956 05 12*1982 06 06*2015 09 09

Rezidentas bažn. teis. lic. Andrejus Bogdevičius 1979 06 04*2005 04 16*2012 11 20

Rezidentas kun. Algis Vaickūnas 1959 08 26*1999 11 21*2018 06 13

datos (gimimo*kunigystės šventimų*į šią parapiją skyrimo)

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai