Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu

SKELBIMAI

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA ATIDARYTA

7.00-19.00 val.

ŠV. MIŠIŲ LAIKAS

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:
09.00 val. - Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)*
10.00 val. - Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)*
*Pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais – 9.00 ir 10.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

17.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lenkų k.)
18.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lietuvių k.)

Sekmadieniais:
09.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lenkų k.)
09.30 val. - Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lenkų k.)
18.00 val. - Šv. Teresės bažnyčioje (lietuvių k.)

KITOS PAMALDOS

Pirmaisiais mėnesio pirmadieniais sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius Šv. Teresės bažnyčioje:
17.00 val. (lenkų k.)

18.00 val. (lietuvių k.)
(aukojama į aukų dėžutę už mirusiuosius)

Pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais Šv. Mišios už geradarius Aušros Vartų koplyčioje:
09.00 val. (lietuvių k.)

10.00 val. (lenkų k.)

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčioje:
08.30 val (lietuvių k.)

10.30 val. (lenkų k.)

Pirmaisiais mėnesio sekmadieniais Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčioje:

08.30 val. (lenkų k.)
10.30 val. (lietuvių k.)

KIEKVIENO MĖNESIO 16 d.

Mažieji Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos GlobosatlaidaiŠv. Teresės bažnyčioje:

09.00 val. - Švč. Sakramento adoracija (lenkų k.)

09.30 val. - Rožinio malda (lenkų k.)

10.00 val. - Šv. Mišios (lenkų k.)

11.00 val. - Švč. Sakramento adoracija (lietuvių k.)

11.30 val. - Rožinio malda (lietuvių k.)

12.00 val. - Šv. Mišios (lietuvių k.)

ATLAIDAI

Didieji Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidai - švenčiami aštuonias dienas tą savaitę, į kurią patenka lapkričio 16 diena.

Bažnyčios globėjos Šv. Teresės Avilietės atlaidai - švenčiami spalio 15 dieną.

KUNIGAS BUDI BAŽNYČIOS ZAKRISTIJOJE:

8.30-13.00 val. ir 14.00-18.00 val.

Pertrauka:

13.00-14.00 val.

DĖMESIO!

 

Šv. Mišios iš Aušros Vartų koplyčios

tiesiogiai transliuojamos kiekvieną trečiadienį:

 

9.00 val. – lietuvių kalba

10.00 val. – lenkų kalba

 

Transliacijos vyksta:

 www.wilnoteka.lt 

ir

https://www.facebook.com/wilnoteka/

Kviečiame melstis kartu!


Dėl aukų ir šv. Mišių intencijų karantino metu

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu:

Gavėjas : Vilniaus Šv. Teresės parapija

Sąskaitos numeris : Nr. LT307300010002452064

Mokėjimo paskirtis :

nurodyti pvz.:

1) Auka remonto darbams ir parapijos išlaikymui;

2) Auka už šv. Mišias

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė Jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu (+370 5) 212 3513 ar susisiekti el.p.: rastine@ausrosvartai.lt.

Kunigai budi bažnyčios zakristijoje 9.00-12.00 val. ir 15.00-18.00 val.Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys,

Esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią Gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais Gavėnios laikas mus kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas, įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.

Krikščionis, nepaisant jį supančių sąlygų, yra kviečiamas įžvelgti naujas galimybes. Juk Dievas toliau veikia pasaulyje, jis nenustojo kalbinti žmogaus, jam labai svarbus mūsų gyvenimas. Ką gi Viešpats nori mums pasakyti šiuo ypatingu laiku? Jis kviečia mus į dideles Gavėnios rekolekcijas. Jų tikslas – nesiblaškyti, nurimti ir pirmiausia skirti laiko Dievui. Šis laikas – labai gera proga daugiau pabūti su savimi, savo šeima, pabūti Viešpaties artumoje. Tai labai gera proga atsiversti Šventąjį Raštą ir iš ten semtis paguodos bei padrąsinimo. Tai laikas paskaityti dvasinio turinio knygą, pažvelgti į savo vidų, ateiti į bažnyčią tyliai pasimelsti ir žvelgti į Viešpatį, esantį tabernakulyje.

Jau yra išleistos Lietuvos vyskupų nuorodos, kaip elgtis šiuo ypatingu metu bažnyčioje. Jos gali keistis kintant situacijai mūsų krašte. Tačiau reikia pabrėžti, kad bažnyčias bus stengiamasi laikyti atviras, kartu atsižvelgiant į civilinės valdžios reikalavimus dėl susibūrimų viešosiose vietose. Mes tikime, kad Švenčiausiasis Sakramentas, kuriame yra gyvasis Jėzus, mūsų prisikėlęs Viešpats, yra didžiausios paguodos ir stiprybės šaltinis. Ypač šiuo metu turime vieni kitus guost šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės. Ar vargas? Ar priespauda?“ (Rom 8, 35). Jėzus Švenčiausiajame Sakramente yra gyvybę ir sveikatą teikianti Dievo dovana. Ji mums duota kaip galingiausias vaistas. Jėzų galime kviesti į savo širdį net fiziškai negalėdami ateiti į šv. Mišias bažnyčioje. Dalyvaukime šv. Mišiose savo namuose žiūrėdami ar klausydami Marijos radijo, Lietuvos televizijos bei interneto transliacijų.

Brangieji, labai norime paraginti Jus neišsigąsti šio laiko, bet atvirkščiai, matyti jį kaip galimybę Gavėnios susikaupimui. Šiuo metu Lietuvoje dedamos didelės pastangos užkirsti kelią virusui plisti. Tai prevencija. Todėl negalime vieni į kitus žiūrėti, tarsi visi aplinkui būtų užsikrėtę. Patiriamą baimę turėtume įveikti malda, kuri yra priešnuodis nerimui ir pasimetimui. Dėl perdėto ir nepagrįsto streso galime susirgti ir be užsikrėtimo virusu. Juk nerimas ir įtampa išeikvoja taip reikalingas mūsų jėgas. O kas jas grąžina? Dangaus Tėvo mums padovanota viltis, kurią regime Jėzaus Kristaus dovanoje pasauliui. Kas gali mus paguosti šiuo metu, jei ne mūsų Viešpats, kurio rankoje yra mūsų gyvenimas ir mūsų pasaulis!

Norime, brangieji, Jums pasiūlyti dvasinės pagalbos galimybę, būdą stiprinti mūsų tikėjimą. Apie tikėjimo įtaką kalba visi Jėzaus padaryti pagydymo stebuklai. „Eik, tavo tikėjimas išgydė tave“, – šiuos žodžius mūsų Viešpats dažnai taria patyrusiems išgydymo stebuklus. Šventasis Raštas aiškiai sako: tikėjimas žmogų stiprina visais atžvilgiais. Išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti! Kviečiame Jus visus šiuo metu:

  1. Kasdien atsiversti Šventąjį Raštą – tai šiuo metu mums gali tapti nuostabia paguoda ir padrąsinimu;
  2. Atnaujinti kasdienę Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio maldą meldžiantis už fizinę ir dvasinę sveikatą;
  3. Dalyvauti šv. Mišiose – kol negalime bažnyčioje, naudokimės jų transliacija;
  4. Susitaikyti su Dievu ir vienas su kitu. Jei turime galimybę, atlikime išpažintį, taip sustiprėsime ir dvasia, ir kūnu;
  5. Daugiau pabūti su savo vaikais, brangiais šeimos nariais, jei reikia, atsiprašyti ir susitaikyti su jais, juk tai geriausias imuniteto stiprinimas – meilės širdžiai grąžinimas.
  6. Atrasti būdus, kaip savo bendruomenėse, maldos ir Šventojo Rašto studijų grupėse galėtume kartu melstis pasinaudodami internetu.
  7. Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
 Amen.

Lietuvos vyskupai

Šv. Juozapo iškilmė, 2020 m. kovo 19 d.

 

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai