Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu

Kalėdų laiko pamaldų tvarka

Gruodžio 24 d. (antradienis)

Kūčios

19.00 val. Piemenėlių Šv. Mišios.

(17.00 ir 18.00 val. Šv. Mišių nebus)

Gruodžio 25 d. (trečiadienis)

Kristaus Gimimas (Kalėdos)

9.30 val. Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje.

11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis)

II Kalėdų diena

11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Gruodžio 29 d. (sekmadienis)

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

9.30 val. Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje.

11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Sausio 1 d. ( trečiadienis )

Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Sausio 6 d. (pirmadienis)

Kristaus apsireiškimo iškilmė (Trys Karaliai)

9.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje, šventinsime kreidą.

Sausio 20 d. (pirmadienis)

Švč. Sakramento adoracija,

nuo 8.00 iki 20.00 val.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai