Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu

Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai
2019 m. lapkričio 9–17 d.


ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 9 D.

Atlaidų išvakarės

16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)

18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 10 D.

Vilniaus I dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango

19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.

Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Panevėžio vyskupiją

15.00 val. – Už Kaišiadorių vyskupiją

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)

19.00 val. – Už žemdirbius

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.

Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Šiaulių vyskupiją

15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)

19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.

Vilniaus II dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius

15.00 val. – Už Vilkaviškio vyskupiją

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)

19.00 val. – Už seminaristus

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.

Trakų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Telšių vyskupiją

15.00 val. – Už vaikus, mokytojus ir katechetus

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)

19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.

Vilniaus Kalvarijų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Kauno arkivyskupiją

15.00 val. – Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus (lietuvių ir lenkų kalbomis)

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)

19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes

22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.

Naujosios Vilnios dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už šeimas ir išeiviją

15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.)

17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)

19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.

Pagrindinė atlaidų diena

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje

11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango

(Aukoja Lietuvos vyskupai)

19.00 val. – Už atlaidų dalyvius

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)

08.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)

08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)

08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)

09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)

10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)

11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)

15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)

17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)

17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)

18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)

19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje) atidaryta kasdien nuo 10.00 val. iki 19.00 val.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai