Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Atlaidų programa

GLOBOS ATLAIDŲ OKTAVOS SKELBIMAI


2015 m. lapkričio 15 – 22 d.

Kiekvieną GM Globos atlaidų dieną šv. Mišios yra aukojamos:

8.00 ir 9.30 val. koplyčioje,

11.00 ir 19.00 val. bažnyčioje.

11.00 val. ir 19.00 val. šv. Mišios, bei 18.30 val. Rožinio malda 

yra transliuojamos per Marijos radiją. 


Lapkričio 15 ir 22 d. 11.00 val. šv. Mišios

bus aukojamos koplyčioje prie atverto lango.


Visos Atlaidų šv. Mišios aukojamos aukotojų ir dalyvių intencijomis, kurios užrašomos bažnyčios zakristijoje.


Kiekvieną Aštuondienio dieną:

Švč. Mergelės Marijos GM novena 9.00 val. koplyčioje;

Malda už kunigus 10.30 val. bažnyčioje;

Rožinio malda 18.30 val. koplyčioje. 


Per visas šv. Mišias renkamos aukos Vilniaus kunigų seminarijos ir  mūsų šventovės išlaikymui. 


Kiekvieną dieną nuo 10.00 iki 21.00 val. „Kanoje“ 

(salėje po bažnyčia) veikia Atlaidų kavinė. Tikintieji kviečiami užeiti ir prie arbatos ar kavos puodelio pasidalinti atlaidų įspūdžiais.


Išskirtinės ir papildomos pamaldos

Sekmadienis, XI 15

– 11.00 val. šv. Mišias prie atverto koplyčios lango aukos Lietuvos vyskupai ir svečiai vyskupai iš užsienio.

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Vilniaus I dekanatas.

– 22.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje iki 6.30 val.


Pirmadienis, XI 16 

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Šiaulių dekanatas.

– 15.00 val. šv. Mišios bažnyčioje lietuvių ir lenkų kalbomis pašvęstojo gyvenimo nariams. 

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Švenčionių dekanatas.


Antradienis, XI 17

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Kauno miesto dekanatai.

– 15.00 val. šv. Mišios ligoniams ir neįgaliesiems (lietuvių ir lenkų kalbomis) bažnyčioje.

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje Carito bendruomenei.


Trečiadienis, XI 18  

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Aukoja Vilniaus arkivyskupijos ganytojai ir kunigai kartu su Telšių dekanato atstovais. 

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Lietuvos kunigų seminarijų vadovybė ir klierikai.


Ketvirtadienis, XI 19

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Panevėžio miesto dekanatai.

– 15.00 val. šv. Mišios moksleiviams, mokytojams ir katechetams bažnyčioje, 

aukos J. E. vysk. A. Poniškaitis.

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Varėnos dekanatas.


Penktadienis, XI 20

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Vilkaviškio dekanatas.

– 15.00 val. šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę, aukos J. E. arkivysk. G. L. Grušas.

– 19.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Ignalinos dekanatas.


Šeštadienis, XI 21           

– 11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Meldžiasi Širvintų dekanatas ir Marijos legiono nariai.

– 19.00 val. šv. Mišios už jaunimą, ateitininkus ir išeivius, aukoja J. E. vysk. A. Poniškaitis. 

– 22.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje iki 6.30 val. 


Sekmadienis, XI 22 

– 11.00 val. šv. Mišios prie atverto koplyčios lango aukos J. Em. kard. A. J. Bačkis


 

15.00 val. šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos užsienio kalbomis:

 

pirmadienį, XI 16 – ukrainiečių kalba,

antradienį, XI 17 – anglų kalba,

trečiadienį, XI 18 – rusų kalba,

ketvirtadienį, XI 19 – italų kalba,

penktadienį, XI 20 – vokiečių kalba, 

šeštadienį, XI 21 – prancūzų kalba. 


AUŠROS VARTŲ G. 14, VILNIUS LT – 01303, TEL. 8  5 212 35 13,
www.ausrosvartai.lt

 

 

 

 

 

 

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai