Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Šv. Mišios Vilniaus bažnyčiose
1. ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

 

I-VI: 8.00 LT(Šv. Kazimiero koplyčioje), 17.30 LT, 18.30 LT, 18.30 LT (Šv. Kazimiero koplyčioje)

VII: 8.00 LT. 9.00 LT, 10.00 LT, 11.15 LT (vaikams), 12.30 LT, 17.30 LT, 18.30 LA (lotynų k.0

 

2. DIEVO APVAIZDOS (JĖZAUS ŠIRDIES PARAPIJA)

5-9 mėn.

I-VI: 17.30 PL, 19.00 LT

VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL,19.00 LT

10-4 mėn. 

I-VI: 16.30 PL, 18.00 LT

VII: 8.30 PL, 10.00 L, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LT

Šv. Mišios:

05 01-09 30:
I-VI: 17.30 PL, 19.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 19.00 LT

10 01-04 30:
I-VI: 16.30 PL, 18.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LTVilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/paieskos-rezultatai/?baz=&sav=57&lan=

 

05 01-09 30:
I-VI: 17.30 PL, 19.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 19.00 LT

10 01-04 30:
I-VI: 16.30 PL, 18.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LTVilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/paieskos-rezultatai/?baz=&sav=57&lan=

Šv. Mišios:

05 01-09 30:
I-VI: 17.30 PL, 19.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 19.00 LT

10 01-04 30:
I-VI: 16.30 PL, 18.00 LT
VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LTVilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/paieskos-rezultatai/?baz=&sav=57&lan=

3. ŠVENTOSIOS DVASIOS

 

I-VI: 15.00 PL, 18.00 PL

VII: 8.00 PL, 9.00 PL (vaikams), 10.30 PL, 12.00 PL (jaunimui), 13.30 PL, 18.00 PL.

 

4. KRISTAUS KARALIAUS IR ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS (PAVILNIO)

 

I-V: 18.00 (I, III, V - LT, II, IV - PL)

VI: 10.00 PL

VII: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL

 

5. ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO (KALVARIJŲ)

 

 

Vasaros laiku:

I-V: 7.00 LT (išskyrus šeštadienį), 18.00 PL, 19.00 LT

VII: 9.00 PL (vaikams). 10.30 LT (vaikams), 12.00 LT, 13.30 PL, 16.00 LT (jaunimui)

Žiemos laiku:

I-V: 7.00 LT(išskyrus šeštadienį), 17.00 PL, 18.00 LT

VII: 9.00 PL (vaikams). 10.30 LT (vaikams), 12.00 LT, 13.30 PL, 16.00 LT (jaunimui)

 

6. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Atidaryta: kasdien nuo ryto šv. Mišių iki vakaro šv. Mišių pabaigos

I-V: 17.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT

VI: 18.00 PL, 19.00 LT

VII: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT

 

7. ŠV. ARKANGELO RAPOLO

1-5, 9-12 mėn.:

I-IV, VI: 7.00LT, 7.30 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

V: 7.00 LT, 7.30 PL, 12.00LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

VII:7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL,17.00 LT, 18.00 PL

Neokatechumenato bendruomenei- VI:16.30, 19.00

6-8 mėn.:

I-IV, VI: 7.00 LT, 7.30 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

V: 7.00 LT, 7.30 PL, 12.00 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

VII: 7.00 LT, 9.00 PL, 11.30 LT, 13,.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

Neokatechumenato bendruopmenei - VI: 16.30, 19.00

 

8. ŠV. JUOZAPO (PILAITĖS)

1-4, 10-12 mėn.:

I-V; 18.00 PL, 19.00 LT

VI:9.00 PL, 10.30 LT

VII: 8.30 LT, 10.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LT

5-9 mėn.:

I-V: 18.00 PL, 19.00 LT

VI: 9.00 PL, 10.30 LT

VII: 8.30 LT, 10.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL

 

9. ŠV. APAŠT.PETRO IR POVILO

I-VI: 7.00 LT, 7.30 LT, 8.15 PL (pagal susitarimą), 17.00 PL, 18.00 LT

VII: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LT


10. ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS

Atidaryta: šiok.:16.00 - 19.00, sekm.: 9.00 - 14.00

II-VI: 18.00 BY

VII: 10.00 BY, 12.00 BY

 

11. ŠV. MIKALOJAUS

Atidaryta: šiok.: 13.00 - 18.30 sekm.: 7.30 - 15.00

II-V: 8.00 LT, 18.00 LT

VI: 9.00 LT

VII: 8.00 LT, 10.00 LT, 14.00 LT

 

12. ŠV. JONO BOSKO

I-V: 7.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT

VI: 10.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT

VII: 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00PL, 15.00 LT (vaikams), 19.00 LT (jaunimui)

 

13. ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)

I-II: 7.30  LT

III: 7.30 LT, 18.00 LT (jaunimui)

IV: 7.30 LT, 18.00 LT

V: 7.30 LA (lotynų k., 18.00 lt

VI: 9.00 LT, 18.00 LT

VII: 9.00 EN, 10.30 LT, 13.00 (vaikams), 17.00 LT

 

14. ŠV. TERESĖS. AUŠROS VARTŲ

I-VI: 9.00 LT, 10.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT

VII: 9.00 PL, 9.30 LT, 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT

1-12 mėn. 16 d. 12.00

Pirmą mėn. V-VI:9.00 LT, 10.00 PL

 

15. PAL. JURGIO MATULAIČIO

I-V: 7.30 LT, 17.00 PL, 18.30 LT

VI: 9.00 PL, 10.00 LT, 17.00 PL, 18.30 LT

VII: 8.00 PL, 9.30 LT, 10.30 LT (vaikams), 12.00 LT (Suma),14.00 PL, 18.30 LT (jaunimui)

 

16. VISŲ ŠVENTŲJŲ

I-V: 17.00 PL, 18.00 LT

VI: 9.00 PL, 10.00 LT

VII: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT, 15.00 LT (vaikams)

 

17. ŠVČ. M. MARIJOS, TAIKOS KARALIENĖS (NAUJOSIOS VILNIOS)

I-V: 17.00 PL, 18.00 LT

VII: 8.00 PL, 10.00 PL, 12.00 LT, 14.00 PL, 18.00 LT-PL

 

18. ŠV. KAZIMIERO (NAUJOSIOS VILNIOS)

I: 8.00 PL

II-IV: 18.00 PL

V; 17.00 LT, 18.00 PL

VI; 10.00 PL, 11.00 LT

VII: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL

 

19. ŠVČ. TREJYBĖS GRAIKŲ APEIGŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOJE

I-V: 7.45 UA, 17.30 UA

VI: 9.00 UA, 17.30 UA

VII: 10.00 UA, 12.00 UA

 

NEPARAPIJINĖSE BAŽNYČIOSE

 

1. DIEVO GAILESTINGUMO

I-VI: 12.00 LT, 16.00 PL, 20.00 LT

VII: 12.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT, 20.00 LT

 

2. ŠVČ. TREJYBĖS (TRINAPOLIO REKOLEKCIJŲ NAMAI)

Verkių g. 70

3. IŠGANYTOJO (JOANITŲ)

6-8 mėn. 

II, III, V: 18.30 LT

VI: 11.30 LT

VII: 12.00 LT

9-5 mėn. 

II, III, V: 18.30 LT

VI:11.30 LT

VII: 10.00 LT, 12.00 LT

 

4. ŠV. KRYŽIAUS (VARGDIENIŲ SESERŲ)

I-VI: 17.15 LT

VII: 9.30 LT, 12.30 LA (lotynų k. pagal ekstraordinarinį ritą), 20.30 LT (studentams)

 

5. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (PRANCIŠKONŲ KONVENTUALŲ)

I-V: 17.30 LT, 19.00 PL

VI: 10.00 LT-PL

VII: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL

 

6. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO

9-5 mėn.

II-IV: 18.00 LT (koplyčioje)

VII: 11.00 LT, 13.00 LT (studentams)

6-8 mėn.

VII: 11.00 LT

 

7. ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO (DOMINIKONŲ)

I-VI: 12.00 LT, 18.00 LT

VII: 9.00 LT, 11.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT (jaunimui)

 

8. ŠV. KAZIMIERO (JĖZUITŲ)

I-VI: 17.30 LT

VII: 9.00 RU, 10.30 LT, 12.00 LT

 

9. ŠV. ONOS

II-VI: 17.30 LT

VII: 9.00 LT, 11.00 LT

 

10. DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA (VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOSE

I-V: 16.30 LT

VI: 11.00 LT

VII: 11.00LT

11. GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA (NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE)

III-V: 15.00 LT

VI-VII: 12.00 LT12. PRISIKĖLIMO KOPLYČIA (VILNIAUS GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖJE)


II-V: 16.00 LT

VI-VII: 15.00 LT

 Kapeliono tel: tel. 8 687 250 65

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai