Aktualne
Ostra Brama
Kościół Św. Teresy i klasztor
Europejska sieć sanktuariów maryjnych
Wsparcie
Mapa

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Kopuła

Na jednej stronie sklepienia kopuły kościoła przedstawiona uwieńczona męką śmierć św. Teresy. Kompozycję tej kopuły  wspiera grawiura Arnolda won Westerhouta. W dolnej części sklepienia - św. Teresa, leżąca z krzyżem, ją trzymają siostry i obserwują bracia i rodzice. Nad nią, na obłokach, zapełniających całą powierzchnię sklepienia, po lewej stronie namalowany Chrystus, wznoszący ręce ku świętej. Po drugiej stronie przedstawiony tłum  jasno ubranych ludzi. Między św. Teresą a Chrystusem w strumieniach światła można ujrzeć gołębia Świętego Ducha. W komentarze grawiury Arnolda won Westerhouta pisze się: „Św. Teresa, płonącym ogniem boskiej miłości, tym czasem, gdy bardzo przedzierała się w stronę Narzeczonego, dusza jej zamieniła się w jasnego białego gołębia."

auŠros vartai 137.jpgPo drugiej stronie sklepienia kopuły przedstawiona apoteoza św. Teresy.  Św. Teresę przytrzymują aniołowie, a ona jest wśród obłok. Ta kompozycja kopuły opiera się ilustracją  Arnolda won Westerhouta, na dole ilustracji jest taki nadpis: „ Św.Teresa, w pamięci rozlega się na szerokości nieba, duszą i ciałem w powietrze podjęta, w gromadzie mieszkańców nieba ma prawo być."

 

 

lt pl ru it en de fr
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ


O Pani moja, Święta Maryjo!Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam;wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna
Twego woli.
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai