Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

MARIJA BISTRICA (Kroatija, Marija Snieginė)

clipboard46.jpgŠventovė pastatyta XV a. sukurtai Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu statulai. Šią vietą dažnai puolė turkai, todėl statula buvo paslėpta ir 2 kartus atrasta - XVI ir XVIII a. Šventovę supa didžiulė, išpažintims skirta erdvė.

Popiežius Jonas Paulius II per savo piligriminę kelionę apsilankė šventovėje 1998 m. spalio 3 d. clipboard44.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami rugpjūčio 1-6 d. (vyksta ir kiti atlaidai - liepos 13 d.).

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai