Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

MARIAZELL (Mariacelis, Austrija, Austrijos Motina)

clipboard42.jpgŠventovė buvo pastatyta po to, kai vienuolis Magnus, savo abato nusiųstas pas vietinius gyventojus, į kelionę pasiėmė Švč. Mergelės Marijos statulą, o kai jam kelią užstojo uola, sau ir statulai pastatė celę (iš čia ir kilo pavadinimas Mariacelis). Mariacelis buvo svarbiausia Marijos šventovė visoje Austrijos-Vengrijos imperijoje. clipboard40.jpg

Jonas Paulius II šią šventovę aplankė savo piligriminės kelionės metu 1993 m. rugsėjo 13 d.

Šventovės atlaidai švenčiami rugsėjo 8 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai