Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

MÁRIAPÓCS (Mariapočas, Vengrija, Mariapočo Dievo Motina)

clipboard37.jpgclipboard39.jpgMariapočo Dievo Motinos kultas prasidėjo po to, kai vienas gyventojas 1675 m. padovanojo Dievo Motinos ikoną už tai, kad išsigelbėjo iš turkų nelaisvės. 1696 m. žmonės pastebėjo ikoną verkiant. Tai tęsėsi daug dienų, šį faktą paliudijo daug patikimų šaltinių. Austrijos imperatorius ikoną nugabeno į Vieną, jos vietoje palikęs kopiją. Naujoji ikona taip pat verkė 1715 ir 1905 m. Šventovė yra graikų katalikų apeigų, bet atvira visiems.

Popiežius Jonas Paulius II piligriminės kelionės metu apsilankė šventovėje 1991 m. rugpjūčio 18 d.

Šventovės atlaidai švenčiami spalio 1 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai