Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

LOURDES (Lurdas, Prancūzija, Nekaltasis Mergelės Marijos Prasidėjimas)

clipboard36.jpgŠventovė buvo pastatyta toje vietoje, kurioje Švč. Meregelė Marija18 kartų apsireiškė Bernadetai Subirū (Soubirous) nuo 1858 m. vasario 11 d. iki liepos 16 d. Kovo 25 d. Dievo Motina čia apreiškė savo vardą: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas". Šią dogmą popiežius Pijus IX oficialiai paskelbė 1854 m. gruodžio 8 d. 1862 m. Bažnyčia Mergelės Marijos apsireiškimus Lurde oficialiai pripažino esant autentiškus. clipboard34.jpg

Popiežius Jonas Paulius II čia lankėsi du kartus: 1983 m. rugpjūčio 14 d. ir 2004 m. rugpjūčio 15 d.

Šventovės atlaidai švenčiami vasario 11 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai