Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

LORETO (Loretas, Italija, Šventieji namai)

clipboard33.jpgŠventovė buvo pastatyta, iš Nazareto atvežus sienas namo, kuriame gyveno Švč. Mergelė Marija angelo apsilankymo ir Dievo Žodžio clipboard31.jpgįsikūnijimo metu. Sienos buvo atvežtos į Italiją baigiantis Kryžiaus žygiams; šias relikvijas įsigijo Niceforas Angelis (Nicephore Angeli). Pasak legendos, jas atgabenę angelai 1294 m. gruodžio 10 d. Loretas yra viena svarbiausių Europos piligrimystės vietų. Popiežius Jonas XXIII pasirinko Loretą pirmuoju popiežiškos kelionės objektu už Romos ribų (pirmą kartą nuo 1870 m.)

Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lorete net 5 kartus. clipboard32.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami gruodžio 10 d. 

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai