Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

LEVOČA (Levoča, Slovakija, Apsilankymo Dievo Motina)

clipboard30.jpgŠventovė buvo pastatyta jau XV amžiuje išgarsėjusiai statulai, vaizduojančiai saule apsigobusią Švč. Mergelę Mariją. Pirma maža koplyčia minima dar 1247 m. Dabartinė šventovė pastatyta 1903 m. Piligrimai čia plaukte plaukdavo net komunistinio režimo metais.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šventovę savo piligriminės kelionės metu 1995 m. liepos 3 d. clipboard28.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami liepos 2 d. (anksčiau buvo švenčiami per Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą - gegužės 31 d.)

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai