Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

KNOCK (Nokas, Airija, Dievo Motina, Airijos Karalienė)

clipboard25.jpgŠventovė buvo pastatyta po to, kai čia 1879 m. rugpjūčio 21 d. apsireiškė Švč. Mergelė Marija penkiolikai įvairaus amžiaus žmonių. Apsireiškimas truko dvi valandas. Dievo Motiną lydėjo šv. Juozapas ir šv. Jonas Evangelistas. Regėtojai taip pat matė altorių su kryžiumi ir Avinėliu, kurį supo Jį garbinantys angelai.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šventovę 1979 m. rugsėjo 30 d. per savo piligriminę kelionę. clipboard26.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami rugpjūčio 21 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai