Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

FÁTIMA (Fatima, Portugalija, Taikos ir Pasaulio Karalienė)

clipboard21.jpgclipboard20.jpgŠventovė buvo pastatyta po 1916 m. čia įvykusių trijų angelo bei šešių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų; pastarieji vyko 1917 m. kiekvieno mėnesio, nuo gegužės iki spalio, 13-ąją dieną. Regėtojai buvo septynerių - dešimties metų vaikai: Jacinta, Frančeskas ir Liucija. Liucija mirė visai neseniai, 2005 m. Dievo Motina čia apsireiškė kaip Rožinio Karalienė, o Jos Nekalčiausioji Širdis liepsnojo ir buvo karūnuota erškėčių vainiku. Dievo Motina prašė žmonių kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis už Rusijos atsivertimą.

1946 m. gegužės 13 d. popiežius Pijus XII paskelbė Fatimos Dievo Motiną Taikos ir Pasaulio Karaliene.

Popiežius Jonas Paulius II pirmą kartą lankėsi Fatimoje 1982 m. gegužės 13 d., praėjus vieniems metams po pasikėsinimo į jo gyvybę Šventojo Petro aikštėje Vatikane. Vėliau jis čia lankėsi dar kelis kartus.

Šventovės atlaidai švenčiami gegužės 13 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai