Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

EINSIEDELN (Einzydelnas, Šveicarija, Juodoji Einzydelno Madona)

clipboard19.jpgEinzydelno Dievo Motinos garbinimą pradėjo 9 a. gyvenęs atsiskyrėlis ir kankinys šv. Meinradas. XV a. Dievo Motinos statula clipboard17.jpgvaizduoja brangiais rūbais apsirengusią Juodąją Madoną.

Einzydelne yra garsus Benediktinų ordino vienuolynas, svarbi vieta piligrimams, keliaujantiems šv. Jokūbo iš Kompostelos keliu. Nuo 1547 m. Einzydelno vienuoliai Dievo Motinos koplyčioje po Vakarinės maldos (16.50 val.) gieda Salve Regina.

Popiežius Jonas Paulius II šioje šventovėje lankėsi 1984 m. birželio 14-16 d. savo piligriminėsclipboard18.jpg kelionės metu.

Šventovės Globos atlaidai vyksta rugpjūčio 15 d.

             

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai