Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

ŞUMULEU CIUC/CSIKSOMLYÓ (Čikšomjo, Rumunija, Čikšomjo Dievo Motina)

clipboard13.jpgŠventovė pastatyta maždaug 1510 m., kai Pranciškonų ordino vienuoliai jau beveik šimtmetį gyveno šalyje. Nuo tada ten garbinama Švč. Dievo Motinos statula, vaizduojanti Dievo Motiną kaip Karalienę. Dabartinė bažnyčia pastatyta XIX a. Net ir komunistinio režimo metu čia plūdo piligrimai, tarp jų ir stačiatikiai; daug jų ateina pėsčiomis clipboard11.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami Sekminių išvakarėse arba liepos 2 d.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai