Aktualne
Ostra Brama
Kościół Św. Teresy i klasztor
Europejska sieć sanktuariów maryjnych
Wsparcie
Mapa

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Ikonografia

b11.jpgObraz ostrobramski zawiera w sobie wiele znaczeń. W wizerunku Maryi można zobaczyć Dziewicę, słuchającą zwiastowania anielskiego, także Matkę Miłosierdzia, tulącą do serca grzeszników. Wykute w metalu słońce, gwiazdy i półksiężyc są atrybutami Niepokalanie Poczętej, oznaczającymi bezmiar łask bożych. Wzbogacony symboliką wykutych elementów obraz przypomina typ wyobrażeń Maryi nazywany z łaciny Tota pulchra ( „cała piękna", z Pieśni nad pieśniami 4,7). Najświętsza Dziewica Maryja jest tu przedstawiona jako początek nowego stworzenia, usprawiedliwionego jedynie dzięki Łasce oraz jako najwyższy ideał chrześcijański. Z motywem Niepokalanie Poczętej wiążą się postacie Jej rodziców - św. Joachima i św. Anny. Ich rzeźby stoją po obu stronach ołtarza między kolumnami.Wedługb12.jpg legendy rodzice Maryi, ludzie zamożni i pobożni, długo pozostawali bezdzietni, co przyniosło im wielki wstyd. Pewnego razu św. Joachim został nawet wypędzony ze świątyni ofiarowania i - zafrasowany - nie chciał iść do domu. Jednak ukazał mu się anioł, który kazał wracać do żony; wkrótce zaś doczekał się córki, którą od dzieciństwa otaczały cuda.Cudowna historia narodzenia Maryi jest wskazaniem na jej wyjątkową sytuację duchową: Bóg od samego momentu poczęcia otoczył ją szczególną opieką i łaską oraz ochronił od zmazy grzechu pierworodnego.Maryja jako Niepokalanie Poczęta dostąpiła usprawiedliwienia ze względu na przyszłe wcielenie Syna Bożego i dokonane przez niego odkupienie, dlatego jej narodzenie zapowiada nadchodzące zbawienie, tak jak jutrzenka zapowiada wschód słońca.

Opracowane według tekstów Katolickiej służby internetowej, poświęconych projektowi pielgrzymki Jana Pawła II.

lt pl ru it en de fr
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ


O Pani moja, Święta Maryjo!Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam;wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna
Twego woli.
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai