Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

BREZJE (Brezjė, Slovėnija, Pagalbos Prašančiųjų Motina)

clipboard10.jpgŠventovės istorija: Napoleono karų metu vienas kareivis pasižadėjo pastatyti Švč. Dievo Motinos statulą, jei jis grįšiąs namo gyvas ir sveikas. clipboard09.jpgTodėl šventovė buvo skirta Pagalbą Teikiančiai Marijai. 2007 m. švenčiamos šimtosios statulos karūnavimo metinės. Ši šventovė glaudžiai susijusi su Marijos Bistricos šventove Kroatijoje. 

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šią šventovę 1996 m. gegužės 17 d. savo piligriminės kelionės metu. 

Šventovės atlaidai švenčiami gegužės 24 d.

  clipboard07.jpg

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai