Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

BANNEAUX (Banjo, Belgija, Vargingųjų Mergelė)

clipboard04.jpgŠventovė buvo pastatyta po aštuonių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vienuolikos metų mergaitei Marietei Beco, kilusiai iš nelabai religingos šeimos. Marijos apsireiškimai truko nuo 1933 m. sausio 15 d. iki kovo 2 d., praėjus 75 metams po apsireiškimų Lurde. Beje, vienas iš jų įvyko vasario 11 d., pirmasis stebuklingas išgydymas - 1933 m. kovo mėnesį. Štai keletas Dievo Motinos ištartų sakinių: „Aš esu Vargingųjų Mergelė"; „Šis pavasaris skirtas visoms tautoms"; „Aš esu Išganytojo Motina, Dievo Motina, uoliai melskitės"; „Aš atėjau palengvinti jūsų kentėjimų"; „Tikėkite manimi, aš tikėsiu jumis". Šie regėjimai vyskupo buvo pripažinti 1949 m.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šią šventovę 1985 m. gegužės 21 d. savo piligriminės kelionės metu. clipboard05.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami sausio 15 d. 

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai