Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Kupolas

    Vienoje bažnyčios kupolo skliauto pusėje pavaizduota šv. Teresės mistinės meilės ir kankinystės kelią vainikavusi mirtis. Ši kupolo kompozicija paremta A. van Westerhouto raižiniu. Apatinėje skliauto dalyje - šv. Teresė su kryžiumi, prilaikoma seserų, brolių bei tėvų apsuptyje. Virš jos, ant debesų, užpildančių visą skliauto plotą, kairėje pusėje nutapytas Kristus, tiesiantis jai ranką. Kitoje pusėje pavaizduota šviesiai apsirengusių žmonių dangiškoji minia. Tarp šv. Teresės ir Kristaus šviesos sraute galima įžiūrėti Šventąją Dvasią balandžio pavidalu. A. van Westerhouto raižinio komentare rašoma: „Šv. Teresė, dieviškos meilės ugnimi liepsnodama, tuo metu, kai itin karštai veržėsi link čia pat esančio Sužadėtinio, sielą skaisčiausio baltumo balandžio pavidalu iškvėpė."

auŠros vartai 137.jpgKitoje kupolo skliauto pusėje vaizduojama šv. Teresės apoteozė. Angelų prilaikoma šventoji sklendžia debesyse. Ši kupolo kompozicijos dalis taip pat paremta A. van Westerhouto raižyta šv. Teresės biografijos iliustracija, kurios apačioje esantis įrašas skelbia: „Šv. Teresė, dangaus platybes mintimi aprėpdama, siela ir kūnu oran pakelta, dangaus gyventojų būryje būti nusipelnė."

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai