Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Koplyčios

_dsf0552.jpg 

    Kairėje bažnyčios pusėje prie įėjimo 1783 m. pristatyta Pociejų šeimos koplyčia - mauzoliejus. Prigludęs prie išorinės bažnyčios sienos koplyčios altorius yra vieno tarpsnio pliko dirbtinio marmuro. Virš jo - gausiais stiuko lipdiniais išpuoštas neaukštas kupoliukas su žibintu.auŠros vartai 399.jpg Pagrindinis koplyčios dekoro ikonografinis motyvas - šv. Kryžiaus atradimo ir Jėzaus Kančios tema. Tiesiai virš altoriaus įkomponuota šv. Elenos su kryžiumi figūra, ant karnizų sėdintys angelėliai laiko Kristaus Kančią ir ištikimybę Bažnyčiai simbolizuojančius atributus - inkarą bei Ostiją. Virš šv. Elenos matyti liepsnojanti širdis, kuri siejasi su visoje bažnyčios ikonografijoje akcentuojamu meile Dievui liepsnojančios širdies motyvu. Koplyčios dekoro stilistika primena Aušros Vartų 1785-1787 m. koplyčios puošybą. Galbūt, pasak menotyrininkės Marijos Matuškaitės, abi koplyčias dekoravo tas pats skulptorius - Ignotas Gulmanas. Koplyčios altoriuje kabo 1764 m. Liublino basųjų karmelitų dovanota malonėmis garsėjusi XVIII a. datuojama Nukryžiuotojo figūra, vaizdžiai apibūdinta Vilniaus basųjų karmelitų pamokslininko teologijos lektoriaus Maksimilijono Karpovičiaus pamoksle (1765 m.).

_dsf0545.jpgDešinėje bažnyčios pusėje - nedidelė Dievo Motinos koplytėlė su rokokiniu (neobarokiniu?) vieno tarpsnio altoriumi ir freska dekoruotu skliautu.

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai