Aktualu
Aušros Vartai
Šv. Teresės Bažnyčia ir vienuolynas
Marijos šventovių tinklas Europoje
Parama
Žemėlapis
Viešbutis "Domus Maria"

Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Marijos šventovių tinklas Europoje

            Šiandienos žmogus yra tikras keliauninkas. Tačiau kelyje būtina atsikvėpti ir žinoti, kur dykumoje rasi šaltinį. Tai tinka ne tik krikščionims. Todėl šiandien piligrimystė yra mums poilsis, o šventovės - poilsio vietos, jos tarsi oazės šiame skubančiame pasaulyje, kuris, deja, labai dažnai gali tapti dvasine dykuma.

            Kiekviena šventovė turi savo ypatingą malonę. Piligrimai lanko jas, norėdami sustiprėti dvasia. 2003 m. su Vatikano palaiminimu buvo įkurtas Europos Marijos šventovių tinklas, vienijantis 20 šventovių - tiek, kiek paslapčių turi atnaujintoji Rožinio malda. Daugelis šių šventovių yra už buvusios „geležinės sienos". Beveik visos Europos šalys priklauso Marijos šventovių tinklui, kuriam atstovauja žinomiausia šalies šventovė. Žinoma, kartais sunku nuspręsti, kuri šventovė yra garsiausia šalyje, todėl, pasirinkus vieną šventovę, anaiptol nenorėta sumenkinti kitos. Šventyklų puoselėtojai, šio tinklo nariai, kasmet susitinka, kad vienas kitą geriau pažintų ir, svarbiausia, kad geriau suprastų į tas šventoves atvykstančių piligrimų poreikius. Jau buvo surengti susitikimai 2003 m. Lurde (Lourdes, Prancūzija), 2004 m. rme.jpgFatimoje (Fátima, Portugalija), 2005 m. Mariapoče (Máriapόcs, Vengrija), 2006 m. Noke (Knock, Airija), 2007 m. Vilniuje - Aušros Vartų šventovėje. Susitikimo tema: „Susitaikinimo sakramentas - susitikimo su Dievo gailestingumu vieta", 2008 m. Zaragoza (Zaragoza, Ispanijoje), 2009 m. Čestakavoj (Częstochwa, Lenkija), 2010 m. Gibraltare (Gibraltar), 2011 m. Volsingame (Walsingham, Anglija), 2012 m. Romoje (Roma, Italija), 2013 m. bus Melechoj (Melleha, Maltoje).

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai