Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.S. VIII. 30 XXII eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.

Nuo rugsėjo 1 d. pradedame registraciją Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Išsamesnę informaciją galima gauti skelbimo lentoje.

K. IX. 3 9.00 val. šv. Mišios už geradarius,
 Šv. Grigaliaus Didžiojo, popiežiaus, Bažnyčios mokytojo, minėjimas.

P. IX. 4 I mėnesio penktadienis,
8.30 val. Švč. Sakramento adoracija,
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

Š. IX. 5 I mėnesio šeštadienis, 
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

S. IX. 6 XXIII eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.,
po Sumos – procesija.

Kiekvieno mėnesio I pirmadienį bus aukojamos iškilmingos 
šv. Mišios už mirusiuosius.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmet
organizuojamą piligriminį žygį iš Aušros Vartų į Trakus, rugsėjo 12 dieną,
šeštadienį. Registracija vyks 8 val. prie Aušros Vartų. Daugiau
informacijos rasite: www.vajc.lt.
Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos:  Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Kęstutis Latoža 

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.