Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.S. X. 11 XXVIII eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.,
šv. Mišios vaikams 15.00 val.

K. X. 15 Šv. Jėzaus Teresės (Avilietės), mergelės, Bažnyčios mokytojos, minėjimas.


P. X. 16 Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai,
11.00 val. Švč. Sakramento adoracija,
Novena,
Šv. Mišios 12.00 val. bažnyčioje.

Š. X. 17 Šv. Ignoto Antiochiečio, vyskupo, 
kankinio, minėjimas.

S. X. 18 XXIX eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.,
šv. Mišios vaikams 15.00 val.,
renkamos aukos misijų veiklai paremti.


Spalio mėn. Rožinio pamaldos:
šiokiadieniais – 18.00 val. A.V. koplyčioje,
sekmadieniais – 10.30 val. bažnyčioje.


Užrašomos intencijos Vėlinių oktavai už mirusiuosius
ir Globos atlaidų oktavai.


JEIGU ŽINOTE MŪSŲ PARAPIJOS TERITORIJOJE GYVENANČIUS VAIKUS KURIE STOKOJA MAISTO, PRAŠOME INFORMUOTI PARAPIJOS KLEBONĄ ARBA ZAKRISTIJOJE BUDINTI KUNIGĄ.
Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos:  Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Kęstutis Latoža 

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.