Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai
Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei:
šiokiadieniais - po vakarinių šv. Mišių,
sekmadieniais - 10.30 val.

 

Dėmesio!

Gegužės 29 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (Devintinės).
11.00 ir 13.00 val. mūsų bažnyčioje Šv. Mišių nebus.
Visus kviečiame 12.30 val. į Šv. Mišias
Vilniaus Arkikatedroje,
po Šv. Mišių bus procesija į Aušros Vartus.

Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius

Mons. Kęstutis Latoža

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.