Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2014 m.

S. XII. 21  IV Advento sekmadienis,

Šv. Mišios už parapiją 11.00 val.,

Adventinis Brass Band‘o „SENJORAI“ koncertas 12.00 val. 


XII. 22–23 d.     Susikaupimo dienos:

         šv. Mišios 9.00 ir 18.30 val., 

Atgailos liturgija 18.00 val.


Kalėdaičius galima įsigyti zakristijoje;

aukos skiriamos bažnyčiai išlaikyti.T. XII. 24 Kūčios, saisto sausas pasninkas,

18.30 val. šv. Mišių nebus,

21.00 val. Bernelių šv. Mišios.


K. XII. 25 Kristaus Gimimo iškilmė (šv. Kalėdos), pamaldų tvarka kaip sekmadienį.


P. XII. 26 II Šv. Kalėdų diena,

šv. Stepono, pirmojo kankinio, šventė,

pamaldų tvarka kaip sekmadienį.


Š. XII. 27   Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, šventė.


S. XII. 28    Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos 

ir Juozapo – šventė,

šv. Mišios už parapiją 13.00 val.           


Advento akcija parapijoje, paremkime Hospiso namus.Zakristijoje galima įsigyti: 

bilietus į Šeimos Festivalį 2015 m. sausio 10 d.; 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos: žurnalus Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Jan Kasiukevič

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.