Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2014 m.

S. IX. 14 Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė, šv. Mišios už parapiją 13.00 val.


P. IX. 15 Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas.


A. IX. 16 Šv. popiežiaus Kornelijaus ir vysk. Kiprijono, kankinių, minėjimas; 

Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai,

11.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Novena,

šv. Mišios 12.00 val. bažnyčioje.

K. IX. 18 17.30 val. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje lankysis „Motinos maldoje“ judėjimo įkūrėja Veronika Williams. Organizatoriai kviečia dalyvauti susitikime. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Š. IX. 20 Šv. kun. Andriejaus Kim Taegono ir kitų Korėjos kankinių minėjimas.


S. IX. 21 XXV eilinis sekmadienis, 

šv. Mišios už parapiją 11.00 val.
Zakristijoje galima įsigyti Carito žvakutės, katalikiškos spaudos: žurnalus Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.
Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Jan Kasiukevič

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.