Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai


Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei:
šiokiadieniais - po vakarinių šv. Mišių,
sekmadieniais - 10.30 val.


Gegužės 2 d.

18.30 val. sudėtines šv. Mišias aukosime už mirusias motinas.

Gegužės 7 d.

I -ąjį mėnesio šeštadienį, dėl kongreso renginių šv. Mišios bus aukojamos 9.00 val. Aušros Vartų koplyčioje.

Gegužės 6-8 d.

Vilniuje vyks Nacionalinis Gailestingumo Kongresas. Kviečiame tikinčiuosius aktyviai dalyvauti visoje programoje.
 
Daugiau informacijos apie kongresą:
www.kongresas.lt


Gegužės 8 d., sekmadienį, keičiamas Šv. Mišių laikas.
 
Į Aušros Vartų koplyčią atvyksta melstis Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Ta proga keičiame Aušros Vartų koplyčios Šv. Mišių laiką, vietoj įprastų Šv. Mišių 9.30 val., bus aukojamos Šv. Mišios valanda vėliau 10.30 val.

Atsiprašome dėl nepatogumųŠv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius

Mons. Kęstutis Latoža

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.