Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.
Š. VIII. 1 Šv. Alfonso Marijos Liguorio, vyskupo, Bažnyčios mokytojo, minėjimas,
I mėnesio šeštadienis, 
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

S. VIII. 2    XVIII eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.,
po Sumos – procesija.

S. VIII. 2   XVIII eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.,
po Sumos – procesija.

A. VIII. 4 Šv. Jono Marijos Vianėjaus, 
kunigo, minėjimas.

K. VIII. 6    Kristaus Atsimainymo šventė,
pamaldų tvarka kaip šiokiadieniais.

P. VIII. 7    I mėnesio penktadienis,
8.30 val. Švč. Sakramento adoracija,
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

Š. VIII. 8 Šv. Dominyko, kunigo, minėjimas;
pradedame Noveną
Gailestingosios Motinos garbei,
šiokiadieniais 8.30 val.,
sekmadieniais po šv. Mišių 9.30.

S. VIII. 9    XIX eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.

P. VIII. 10 Šv. Lauryno, diakono, kankinio, šventė.

A. VIII. 11 Šv. Klaros, mergelės, minėjimas.

P. VIII. 14 Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės, kunigo, 
kankinio, minėjimas.

Š. VIII. 15 Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinės),
pamaldų tvarka kaip sekmadienį.

S. VIII. 16 XX eilinis sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.
Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos:  Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Kęstutis Latoža 

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.