Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

           Vasario 14 d.

I gavėnios sekmadienis.

 

          Vasario 16 d.    

Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

11.00 val. Švč. Sakramento adoracija,

11.30 val. Rožinio malda,

12.00 val. šv. Mišios bažnyčioje aukos vyskupas A. Poniškaitis

 

          Vasario 21 d.     

II gavėnios sekmadienis.


         Vasario 28 d.     

III gavėnios sekmadienis.


Gavėnios metu Kryžiaus kelias - penktadieniais  18.15 val.Gavėnios rekolekcijos:

Kovo 17 ir 18 d.  18.30 val. Kryžiaus kelias

                            19.00 val. šv. Mišios

Kovo 19 d.          19.00 val. Susitaikymo pamaldos


Gavėnios metu kviečiame paremti parapijoje esančius Hospiso namus aukomis ir slaugos priemonėmis.


Zakristijoje pas budintį kunigą galite gauti Gailestingumo Jubiliejaus 2016 - Piligrimo pasą ir gauti aplankytos šventovės antspaudą.Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Kęstutis Latoža 

 
 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.