Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.

S. V. 3 V Velykų sekmadienis, Motinos diena,
šv. Mišios už motinas 11.00 val.,
po Sumos – procesija.
18.30 val. šv. Mišios už mirusias motinas.

P. V. 8 Pradedame Noveną Dievo Motinos Gailestingumo garbei:
  sekmadieniais po šv. Mišių 9.30 val, 
šiokiadienias – 8.30 val.

Š. V. 9       Vilniaus Kunigų Seminarijoje – 
atvirų durų diena 11.00 val.

S. V. 10 VI Velykų sekmadienis, 
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.Gegužinės pamaldos Švč. M. Marijos garbei:
šiokiadieniais – 18.00 val. Aušros Vartų koplyčioje,
sekmadieniais – 10.30 val. bažnyčioje.
Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos: žurnalus Mylėkite viens kitą!, Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Jan Kasiukevič

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.