Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu
GAVĖNIOS LAIKO SKELBIMAI

Kovo 1 d. Pelenų trečiadienis
Gavėnios pradžia

Gavėnios metu Kryžiaus kelias –

penktadieniais 17.30 val.

 
Kovo 11 d.       

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Kovo 16 d.

Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai.

11.00 val. Švč. Sakramento adoracija, rožinio malda 
12.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

Kovo 20 d.       

Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis.

Kovo 25 d.

Viešpaties Apreiškimo iškilmė.

Balandžio 9 d. Verbų sekmadienis
                       

Gavėnios rekolekcijos

Balandžio 10, 11 ir 12 d.
17.00 val. (lenkų k.) ir 18.00 val. (lietuvių k.). 
Rekolekcijas ves kun. Kęstutis Brilius.Gavėnios metu kviečiame parapijos bendruomenę prisidėti prie gailestingumo darbų ir padėti HOSPISO ligoniams. Priemonių,  kurias galite palikti šv. Teresės bažnyčioje prie altoriaus stovinčioje dėžėje sąrašą rasite skelbimų lentoje. Piniginę auką galite palikti zakristijoje.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai