Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu
SKELBIMAI

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
po vakarinių šv. Mišių.


Gegužės 5 d.
 
I mėnesio penktadienis
9.00 val. lietuvių k. ir 10.00 val. lenkų k.
šv. Mišios bažnyčioje.
 
Gegužės 6 d.
I mėnesio šeštadienis
9.00 val. lietuvių k. ir 10.00 val. lenkų k.
šv. Mišios bažnyčioje.
 
Gegužės 7 d.

Motinos diena.
Sutvirtinimo sakramento teikimas
11.00 val. lietuvių k. ir 13.00 val. lenkų k.


Gegužės 16 d.

Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai,
11.00 val. Švč. Sakramento adoracija,
11.30 val. Rožinio malda,
12.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.


Gegužės 28 d.

Viešpaties žengimas į dangų (Šeštinės).
Pirmosios Komunijos šventė
9.00 val. lenkų k. ir 11.00 val. lietuvių k.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai