Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu
Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei
po vakarinių šv. Mišių.

 
Birželio 16 d.
 
Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai,
11.00 val. Švč. Sakramento adoracija,
11.30 val. Rožinio malda,
12.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

 
Birželio 18 d.
 
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (DEVINTINĖS)
 
 
DĖMESIO !

Birželio 25 d. 11.00 ir 13.00 val.
Šv. Mišių Šv. Teresės bažnyčioje nebus.

 

Birželio 25 d. 14 val.

Vilniaus Katedros aikštėje arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Tai nepaprastas istorinis įvykis ir ypatingų malonių metas. Kviečiame atvykti į beatifikacijos šventę kaip piligrimams ir atnešti savo maldos intencijas Teofiliaus užtarimui. Švęskime visos Lietuvos šventę ir būkime istorinio įvykio liudytojai. Daugiau informacijos www.teofilius.lt.

 

 


lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai