Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu
Kovo 25 d.
 
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS,
Šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango 11.00 val.

Kovo 26 d.
 
DIDYSIS PIRMADIENIS
19.00 val. šv. Mišios (rekolekcijos)
 
Kovo 27 d.
 
DIDYSIS ANTRADIENIS
19.00 val. šv. Mišios (rekolekcijos)

Kovo 28 d.
 
DIDYSIS TREČIADIENIS
19.00 val. šv. Mišios (rekolekcijos)
Gavėnios rekolekcijas ves kun. Andžej Šuškievič.

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

Kovo 29 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 
            Šv. Mišios (Paskutinės vakarienės liturgija) 19.00 val.

Kovo 30 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS
10.30 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose nuo Marijos Sopulingosios koplyčios lietuvių ir lenkų kalbomis.
Kristaus Kančios pamaldos 19.00 val.

Kovo 31 d.
 
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS,  VELYKNAKTIS,
            Nuo 9.00 val. velykinių  valgių ir vandens šventinimas.
             Velykų nakties liturgija 21.00  val.

Balandžio 1 d.
 
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Prisikėlimo šv. Mišios 9.00 val.
 Šv. Mišios. 11.00  ir 18.00 val.

Balandžio 2 d.
 
VELYKŲ ANTROJI DIENA
  Šv. Mišios 11.00 ir 18.00 val. 


Dėmesio! Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį klausomos tik ligonių išpažintys.
 Gavėnios metu kviečiame parapijos bendruomenę prisidėti prie gailestingumo darbų ir padėti HOSPISO ligoniams. Priemonių,  kurias galite palikti šv. Teresės bažnyčioje prie altoriaus stovinčioje dėžėje sąrašą rasite skelbimų lentoje. Piniginę auką galite palikti zakristijoje.
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai