Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu

Vasario 14 d.
 
Pelenų trečiadienis.
Gavėnios pradžia (pasninkas).
9.00  ir 18.00 val. Šv. Mišios   bažnyčioje.


Vasario 16 d.

Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai.
Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

11.00 val. Švč. Sakramento adoracija.
11.30 val. Rožinio malda.
12.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai