Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Program Opiek

Od 10 do 17 listopada b. r. każdego dnia Oktawy Opieki Matki Miłosierdzia:
W kaplicy
O godz.   6.30 Msza św.
O godz. 15.00 Msza św. w  językach obcych
O godz. 16.30 Różaniec
W kościele
O godz.   7.45 Godzinki
O godz.   8.30 Modlitwa za kapłanów
O godz.   9.00, 13.00 i 17.00 Msza św.
W krypcie kościoła
O godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Każdego dnia Oktawy, Msza św. o godz.13.00 będzie transmitowana dzięki radiu „Znad Wilii” 103,8 FM

9 listopada b. r. w wigilię Oktawy
Gwiazda zaranna
 
Lb 24, 15-17a * Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab * Łk 1,39-56
Od godz. 9.30 do 14.30 kaplica zamknięta
O godz. 10.00 w kaplicy Mszy św. nie będzie

O godz. 13.00 w kaplicy Msza św. inauguracyjna przy otwartym oknie
O godz 15.00 w kościele Msza św.
dla chorych 
Iz 53, 1 – 5. 7 – 10 * Łk 1,39 – 56
O godz. 15.00 w krypcie kościoła Adoracja Najświętszego Sakramentu
O godz. 16.30 w kaplicy Różaniec
O godz. 19.00 w kaplicy modlitwa
za miasto Wilno

10 listopada, pierwszy dzień Opiek – dekanat Wilno
Matka Łaski Bożej
2 Mch 7, 1-2. 9-14 * 2 Tes 2, 16-3,5 * Łk 20, 27-38
Od godz. 9.30 do 14.30 kaplica zamknięta
O godz. 13.00 w kaplicy Msza św.
przy otwartym oknie
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku rosyjskim

11 listopada, drugi dzień Opiek – dekanat Niemenczyn
Matka Chrystusowa
Mi 5, 1-4a * Ga 4, 4-7 * Łk 2, 15b-19
O godz. 15.00 w kościele Msza św. dla dzieci
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku białoruskim

12 listopada, trzeci dzień Opiek – dekanaty Mejszagoła i Orany
Matka Zbawiciela
Syr 24, 14-16. 24-31* Ef 2, 4-10 * Łk 2, 1-14
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku ukraińskim

13 listopada, czwarty dzień Opiek – osobom konsekrowanym
Królowa apostołów
Prz 8, 17-21. 34-35* Dz 1, 12-14 * Mt 12, 46-50
Od godz. 10.00 do 11.00  kaplica zamknięta
O godz. 10 .30 w kaplicy księża
odmawiają jutrznię
O godz. 11.00 w kościele Msza św.
Arcybiskup i księża (LT)
O godz. 15.00 w kościele Msza św.
dla osób konsekrowanych (LT)
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku hiszpańskim
O godz. 17.00 w kościele Msza św.
dla młodzieży
O godz. 19.00 w kościele Msza św.
dla seminarzystów (LT)

14 listopada, piąty dzień Opiek – dekanaty Troki i Soleczniki
Matka dobrej rady
Iz 9, 1-3. 5-6 * Kol 3, 12-17 * J 2, 1-11
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku włoskim

15 listopada, szósty dzień Opiek – dekanat Święciany
Matka Kościoła
Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22 * Dz 1, 12-14; 2, 1-4 * J 19, 25-27
O godz. 15.00 w kościele Msza św.
dla wojska (LT)
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku francuskim

16 listopada, siódmy dzień Opiek – dekanat Ignalina
Matka Miłosierdzia
Prz 8, 22-35 * Tt 3, 4-7 * Łk 1, 26-38

O godz. 6.00 w krypcie kościoła początek 40-to godzinnej adoracji Najśw. Sakramentu
O godz. 13.00 w kościele Msza św.
dla nauczycieli
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku niemieckim

17 listopada, ósmy, centralny dzień Opiek – dekanat Wilno
Królowa pokoju
Ml 3, 19-20a * 2Tes 3, 7-12 * Łk 21, 5-19
Od godz. 9.30 do 14.30 kaplica zamknięta
O godz. 13.00 w kaplicy Mszą św.
celebrują biskupi Litwy
O godz. 15.00 w kaplicy Msza św.
w języku angielskim
O godz. 22.00 w krypcie kościoła zakończenie 40-to godzinnej adoracji Najśw. Sakramentu

 

2013

Sobota

 9 listopada 

Niedziela

 10 listopada

Poniedziałek

11 listopada

Wtorek

12 listopada

Środa

13 listopada

Czwartek

14 listopada

Piątek

15 listopada

Sobota

16 listopada

Niedziela

17 listopada

 

OPIEKI

Wigilia odpustu

 

Pierwszy i centralny

dzień, dekanat Wilno

 Drugi dzień, dekanat Niemenczyn

Czwarty dzień dekanaty Mejszagoła i Orany

Trzeci dzień

dzień księży, zakonnic, seminarzystów

 Piąty dzień

dekanaty  Troki i Soleczniki

Szósty dzień

dekanat Święciany

Siódmy dzień dekanat Ignalina

Ósmy dzień

dekanat Wilno

 

godz.6.30

w kaplicy

 

 

 

Msza św.

ks. R. Wilkiel

Msza św.

ks. J. Matusewicz

Msza św.

ks. H. Naumowicz

Msza św.

ks. E. Dukiel

Msza św.

ks. Sz. Wikło

Msza św.

ks. R. Kuczko

Msza św.

ks. A. Andrzejewski

Msza św.

 ks. A. Byliński

godz.7.45

 

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

Godzinki w kościele

godz.8.30

 

 

 

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

Modlitwa za

kapłanów w kościele

godz.9.00

w kościele

 

Msza św.

ks. P. Chudzik MIC

Msza św.

ks. P. Palul

Msza św.

ks. S. Matiukiewicz

Msza św. 

ks. K. Gwozdowicz

Msza św.

ks.

T. Aleksandrowicz

Msza św.

ks. R. Pieciun

Msza św.

ks. J. Witkowski

Msza św.

ks.

A. Szuszkiewicz

 

 

 

 

 

Od godz. 09.30 do 14.30 kaplica zamknięta.

O godz. 10.00

Mszy św. nie będzie

Uwaga!

Od godz. 09.30

do 14.30 kaplica zamknięta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Od godz. 10.00 do 11.00 kaplica zamknięta.

 

 

 

 

 

 

Uwaga !

Od godz. 09.30 do 14.30 kaplica zamknięta.

godz.13.00

 

 

Msza św. przy otwartym oknie kaplicy

ks. M. Butkiewicz

 

Msza św. przy otwartym oknie kaplicy – J. E. Bp.

A. Poniškaitis

Msza św. w kościele

ks. M. Balcewicz

Msza św. w kościele

 ks. M. Gładki

Msza św. w kościele

o. S. Skwarczek

OFM Conv

Msza św. w kościele

ks. T. Matulaniec

Msza św. w kościele

ks. J. Czerniawski

Msza św. w kościele dla nauczycieli

ks. prof.

St. Koczwara

Msza św. przy otwartym oknie kaplicy

biskupi Litwy,

J. E. Bp. A. Kaszkiewicz

godz.15.00

w kaplicy

 

 

 

Msza św.

w jęz. rosyjskim

o. S. Ivanovs OP

Msza św. 

w jęz. białoruskim

ks. P. Giedrojć

Msza św.

w jęz. ukraińskim

o. P. P. Jachimec OSBM

 

Msza św. 

w. jęz. hiszpańskim

ks. F. de Borja Armada

Msza św.

w jęz. włoskim

ks. M. Bianco  SDB

 

Msza św.

w jęz. francuskim

o. J. Czarniawski CSJ

Msza św.

w jęz. niemieckim

ks. H. F. Fischer CO

Msza św.

w jęz. angielskim

ks. J. F. Peternal

 

godz.15.00

w kościele

 

Msza św. dla chorych 

ks. R. Šiūlys,

ks. A. Smalstys,

ks. Z. Bochniak

 

 

 

Msza św. dla dzieci

w jęz. polskim

o. J.  Rekwardt

OFM Conv

 

 

Msza św. dla osób konsekrowanych

w jęz. litewskim

o. M. Marszałek FGM

Msza św. dla dzieci

w jęz. litewskim

ks. M. Mitkevičius

Msza św. dla wojska

w jęz. litewskim

J. E. Abp. G. Grušas

 

Msza św.

dla nauczycieli

w jęz. litewskim

J. E. Bp.

A. Poniškaitis

 

godz.15.00

 

 

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Adoracja

Najśw. Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

Seminarzyści WS

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

Od godz. 6.00

40-to godz. Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła

 

40-to godz. Adoracja Najśw.Sakramentu

w krypcie kościoła do godz. 22.00

 

godz.16.30

w kaplicy

Różaniec

 

Różaniec

 

Różaniec

 

Różaniec

 

Różaniec

Różaniec

 

Różaniec

 

Różaniec

Różaniec

 

godz.17.00

w kościele

 

 

Msza św.

ks. prał. W. Górlicki

 

Msza św.

ks. M. Grabowski

Msza św.

ks. dziek.

J. Aszkiełowicz

Msza św.

dla młodzieży

o. J. Latawiec OP

Msza św.

ks. dziek. W. Zuzo

Msza św.

ks. A. Kesilis

Msza św.

ks. prał.

W. Wołodkowicz

Msza św.

ks.

W. Bogdziewicz

 

AUŠROS VARTŲ G. 14, VILNIUS LT – 01303, TEL. 8 5 212 35 13
www.ausrosvartai.lt

 
lt pl ru it en de fr
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ

O Pani moja, Święta Maryjo!Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam;wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.