Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Šv. Mišios Vilniaus bažnyčiose
1. ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Atidaryta: 7.00 - 19.00 val. Kunigas budi kasdien, išskyrus sekmadienį nuo 9.30 - 13.00 ir 15.00 - 19.00

Šiok.: 8.00, 17.30, 18.30.

Sekm.: 8.00, 9.00, 10.00 (jaun.), 11.15 (vaik.), 12.30, 17.30, 18.30. Pamaldos vyksta tik lietuvių kalba.

 

2. DIEVO APVAIZDOS (JĖZAUS ŠIRDIES PARAPIJA)

Atidaryta: 7.00 - 7.30 ir 16.00 - 18.30, kunigas budi 7.00 - 7.30 ir 16.00 - 18.00

Šiok.: 16.30 lk., 18.00 lt. (žiemą); 17.30 lk., 19.00 lt. (vasarą)

Sekm.: 8.30 lk., 10.00 lt (jaun.), 11.00 lt., 13.00 lk.,

18.00 lt. žiemą, 19.00 lt. vasarą.

 

3. ŠVENTOSIOS DVASIOS

Atidaryta: 15.00 - 19.00; kunigas budi 14.30 - 19.00, sekamdieniais 7.30 - 19.00

Šiok.: 15.00, 18.00

Sekm.: 8.00, 9.00 (vaik.), 10.30, 12.00 (jaun.), 13.30, 18.00. Pamaldos vyksta tik lenkų kalba.

 

4. KRISTAUS KARALIAUS IR ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS (PAVILNIO)

Atidaryta: sekm.: 8.00 - 13.00, šiok.: 16.00 - 20.00; kun. budi: 17.00 - 20.00

Šiok.: 18.00 (I, III, V - lt., II, IV, VI - lk.)

Sekm.: 9.00 lk, 11.00 lt

 

5. ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO (KALVARIJŲ)

Atidaryta: 9.00 - 14.00 ir 15.00 - 19.30; kunigas budi šiok. 9.00 - 19.00, sekm. 9.00 - 15.00

Raštinė dirba darbo dienomis nuo 10.00 - 19.00

Vasaros laiku: šiok.: 18.00 lk, 19.00 lt

Sekm.: 9.00 lk.(vaik.). 10.30 lt. (vaik.), 12.00 lt, 13.30 lk, 16.00 lt. (jaun.)

Žiemos laiku: šiok.: 17.00 lk, 18.00 lt

Sekm.: 9.00 lk.(vaik.). 10.30 lt. (vaik.), 12.00 lt, 13.30 lk, 16.00 lt. (jaun.)

 

6. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Atidaryta: kasdien nuo ryto šv. Mišių iki vakaro šv. Mišių pabaigos

Šiok.: 7.00 (šeštad. 8.00) - 19.30 (rugpjūčio mėn. 16.00 - 19.30)

Sekm.: 7.00 - 17.45 (rugpjūčio mėn. Iki 14.30)

Šiok.: 7.30 ( I, III, V - lt; II, IV - lk., VI - 9.30 lk, 10.30 lt.), I - VI 18.00 lk, 19.00 lt. rugpjūčio mėn. 7.30 šv. Mišių nėra.

Sekm.: 8.30 lk.(vaik. ir jaun.), 10.00 lt.(vaik.), 11.30 lt., 13.00 lk. 17.00 lt.(jaun.) rugpjūčio mėn. 17.00 šv. Mišių nėra.

 

7. ŠV. ARKANGELO RAPOLO

Atidaryta: birželio - rugsėjo mėn.: šiok.: 6.30 - 9.00; 17.00 - 20.00

Sekm.: 6.30 - 14.30; 17.00 - 20.00

Rugsėjo - birželio mėn.: šiok.: 6.30 - 13.00; 15.00 - 18.30

Sekm.: 6.30 - 14.30; 16.00 - 19.30

Šiok.: (birželio - rugsėjo mėn.) 7.00 lt., 7.30 pl., 18.00 lt., 19.00 pl.

Sekm.:(birželio - rugsėjo mėn.) 7.00 lt., 9.00 pl., 11.30 lt., 13.00 pl., 18.00 lt., 19.00 pl.

Šiok.:(rugsėjo - birželio mėn.) 7.00 lt., 7.30 pl., 17.00 lt., 18.00 pl.

Sekm.: (rugsėjo - birželio mėn.) 7.00 lt., 8.00 pl., 9.00 lt., 10.30 lt., 11.30 lt., 13.00 pl., 17.00 lt., 18.00 pl.

 

8. ŠV. JUOZAPO (PILAITĖS)

Atidaryta: I - VI 17.00 - 20.00; sekm.: 7.30 - 17.00

Kunigas budi zakristijoje: I - VI 17.00 - 20.00; sekm.: 8.00 - 17.00

Šiok.: 19.00 lt. (I - VI), 18.00 lk. (I - VI, išskyrus ketvirtadienį)

Sekm.: 8.30 lt., 10.00 lk., 11.30 lt, 13.00 lk., 16.00 lt.(vaik.ir jaun. - tik mokslo metų laikotarpyje).

Švč. Sakramento adoracija kiekvieną ketvirtadienį nuo 18.00 iki 19.00

 

9. ŠV. APAŠT.PETRO IR POVILO

Atidaryta: 6.00 - 18.30; kunigas budi 6.30 - 9.00 ir 15.00 - 18.30

Šiok.: 7.00 lt., 7.30lt., 17.00 lk., 18.00 lt.

Sekm.: 7.30 lt., 8.30 lk.(jaun.), 10.00 lt.(jaun.), 11.30 lt., 13.00 lk., 18.00 lt.

 

10. ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS

Atidaryta: šiok.:16.00 - 19.00, sekm.: 9.00 - 14.00

Šiok.: 15.00 lk arba baltarusių k.

Sekm.: 10.00 baltarusių k., 12.00 lk.

 

11. ŠV. MIKALOJAUS

Atidaryta: šiok.: 13.00 - 18.30 sekm.: 7.30 - 15.00

Šiok.: 7.30, 18.00; (I - V), VI ir valstybinių švenčių dienomis 9.00

Sekm.: 8.00, 10.00, 14.00 (pamaldos vyksta tik lietuvių kalba)

 

12. ŠV. JONO BOSKO

Atidaryta: šiok.: 17.00 - 20.00; sekm.: 7.30 - 16.00, 18.00 - 20.00

Šiok.: 7.00 lt., 18.00 lk., 19.00 lt.

Sekm.: 8.00 lt., 9.30 lk., 11.00 lt., 13.00 lk., 15.00 lt.(vaik.), 19.00 lt.

 

13. ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)

Atidaryta: 7.15 - 19.00 ( I, II, IV); 10.00 - 19.00 (III, VI); 9.30 - 18.30 (VII).

Kun. budi: 7.15 - 12.00 ir 16.00 - 19.00 (I - V), 10.00 - 19.00 (VI - VI)

Šiok.: 7.30 lt.(I, II, IV); 18.00 (III - jaun.); 18.00 lt.(VI); 7.30 lot.(V)

Sekm.: 10.30 lt, 17.00 lt

 

14. ŠV. TERESĖS. AUŠROS VARTŲ

Atidaryta: bažnyčia - 7.00 - 12.00; 16.00 - 19.15; koplyčia - 6.00 - 19.00

Kun. budi: 7.30 - 12.00; 15.00 - 19.00

Šiok.: bažnyčioje: 7.30 lot., 17.30 lk., 18.30 lt.; koplyčioje: 9.00 lt., 10.00 lk.

Sekm.: bažnyčioje: 9.00 lk., 11.00 lt., 13.00 lk., 17.30 lk., 18.30 lt.; koplyčioje 9.30 lt.

 

15. PALAIM. JURGIO MATULAIČIO

Atidaryta: 15.30 - 19.00

Šiok.: 8.30 lt.(III, V), 10.00 lt (VI), 17.00 lk.(I - VI), 18.30 lt (I - V), 18.30 lt.(VI - jaun.)

Sekm.: 8.00 lk., 9.30 lt.(vaik.), 12.00 lt, 14.00 lk., 18.30 lt.

 

16. VISŲ ŠVENTŲJŲ

Atidaryta: 8.30 - 18.30; kun. budi: 10.00 - 18.00

Šiok.: 17.00 lk., 18.00 lt.

Sekm.: 9.00 lt., 10.30 lk., 12.00 lt.

 

17. ŠVČ. M. MARIJOS, TAIKOS KARALIENĖS (NAUJOSIOS VILNIOS)

Atidaryta: 10.00 - 20.00

Šiok.: 17.00 lk., 18.00 lt.

Sekm.: 8.00 lk., 10.00 lk., 12.00 lt., 14.00 lk., 18.00 lk., lt.

Veliučionių koplyčioje sekm.: 15.30 lk., lt.

 

18. ŠV. KAZIMIERO (NAUJOSIOS VILNIOS)

Atidaryta: šiok: 16.30 - 19.00, sekm.: 7.00 - 14.00; kunigas budi 16.00 - 19.00

Šiok.: 17.00 lt., 18.00 lk

Sekm.: 9.00 lk., 11.00 lt., 13.00 lk.

 

19. ŠVČ. TREJYBĖS GRAIKŲ APEIGŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOJE

Atidaryta: 6.30 - 9.30; 17.00 - 18.30

Šiok.: 7.30 ukr.(I, II, III), 17.30 ukr.(IV, V, VI)

Sekm.: 10.00 ukr.

 

NEPARAPIJINĖSE BAŽNYČIOSE

 

1. DIEVO GAILESTINGUMO

Atidaryta: šiok.: 8.00 - 18.00; sekm.: 11.00 - 17.00

Šv. Mišios: 12.00 lt., 16.00 lk.; I - aisiais mėn.penkadieniais - 18.00 lt

 

2. ŠVČ. TREJYBĖS (TRINAPOLIO REKOLEKCIJŲ NAMAI)

Verkių g. 70

 

3. IŠGANYTOJO (JOANITŲ)

Šiok.: 18.30 lt.( I, II - jaun., III, V); 11.30 lt.(VI)

Sekm.: 11.30 lt.

 

4. ŠV. KRYŽIAUS (VARGDIENIŲ SESERŲ)

Atidaryta: 15.00 - 18.30; (tuo metu budi kunigas)

Šiok.: 17.15 lt; sekm.: 10.00 (lot.) 12.00 lt

 

5. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (PRANCIŠKONŲ KONVENTUALŲ)

Atidaryta: 10.00 - 20.00; kun. budi: 14.00 - 20.00

Šiok.: 17.30 lt., 19.00 lk.

Sekm.: 10.00 lt., 11.30 lk., 13.00 lk.(jaun.).

 

6. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO

Atidaryta: 10.00 - 17.00

Šiok.: 17.30 lt. (I - IV)

Sekm.: 11.00 lt., 13.00 lt.

 

7. ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO (DOMINIKONŲ)

Atidaryta: 10.30 - 13.00, 17.00 - 19.00

Šiok.: 12.00 lt., 18.00 lt.

Sekm.: 9.00 lt., 11.00 lt., 16.00 lk., 18.00 lt.(jaun.)

 

8. ŠV. KAZIMIERO (JĖZUITŲ)

Atidaryta: šiok.: 16.15 - 18.30; sekm.: 9.00 - 13.30

Šiok.: 17.45 lt.; sekm.: 9.00 rus., 10.30 lt.(jaun.), 12.00 lt.


9. ŠV. ONOS

Atidaryta: 10.00 - 18.30 (05.01 - 10.01). I - uždaryta

Šiok.: 17.30 lt.; sekm.: 8.30 lt., 9.30 angl., 11.00 lt.


10. DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA (VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOSE

Atidaryta visą dieną

Šiok: 17.00

Šešt., sekm.: 11.00

Kapeliono tel.: 8 612 517 50

11. GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA (VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTE)

Atidaryta visą dieną

Šiok.: 15.30 lt. (II - IV)

Sekm.: 12.00 lt.

Kapeliono tel.: 8 610 372 03;  (5) 232 82 58 

12. PRISIKĖLIMO KOPLYČIA (VILNIAUS GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖJE)

Šiok: 19.00 lt. (II - V)

Šešt., sekm.: 15.00 lt.

Kapeliono tel: tel. 8 687 250 65
 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.